Nieuws

Windmolenprotest bij provinciehuis

Windmolenprotest bij provinciehuis
Bij het provinciehuis in Arnhem is vanavond gedemonstreerd tegen de plaatsing van windmolens.
ARNHEM - Bij het provinciehuis in Arnhem is vanavond gedemonstreerd tegen de plaatsing van windmolens.
Er stond een carnavalswagen met daarop een huis met een windmolen erin en de tekst 'NO windmolens'. De carnavalswagen is geplaatst door het actiecomité Hoor de Wind Waait, dat tegen het plaatsen van windmolens op de Bijvanck bij Angerlo is.
Zo'n 20 inwoners van Hattem en omgeving wachtten bij het provinciehuis de Statenleden op met een spandoek met daarop: Gemeente Oldebroek, NEE, geen windmolens op de grens met Hattem en Zalk.
In het provinciehuis wordt opnieuw over windmolens gesproken, omdat de Gelderse politiek heeft ingestemd met een amendement dat volgens Gedeputeerde Staten achteraf onrechtmatig is. Gedeputeerde Staten hebben hierover zelfs advies ingewonnen bij minister Kamp. 
Twistpunt is of er sprake moet zijn van draagvlak bij alle betrokken gemeenten voor het plaatsen van een windmolenpark. Voor de plannen van windturbines in de gemeente Oldebroek zou dat betekenen dat ook de gemeenten Hattem en Kampen het daarmee eens zouden moeten zijn. Dat is niet het geval.