Nieuws

Carnaval voorbij, vastentijd begint met het askruisje

DRUTEN - Katholieken stonden stil bij Aswoensdag en haalden een askruisje.
Het is 40 dagen voor Pasen en tevens het begin van de vastentijd. In Druten gingen leden van carnavalsvereniging De Blauwe Bok samen naar de kerk om een askruisje te halen.
As speelt een symbolische rol in veel geloven. Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: 'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.'
Verslaggever Marc Loeven bezocht de kerkdienst in de rooms-katholieke Martinuskerk in de Steenstraat in Arnhem:
Aswoensdag is voor veel katholieken een verplichte vastendag.