Nieuws

'Wat deed opa eigenlijk in Nederlands-Indië?'

ARNHEM - Wat deed opa eigenlijk in Nederlands-Indië tussen 1945 en 1950? Het antwoord op die vraag is te vinden op de nieuwe tentoonstelling in Museum Bronbeek in Arnhem.
De tentoonstelling 'Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950' gaat over de tijd waarin op gewelddadige wijze een eind kwam aan de Nederlandse koloniale overheersing van Nederlands-Indië. De officiële opening van de expositie werd gedaan door historicus en auteur Ad van Liempt en Indiëveteraan Frits Drijsen.

Republik Indonesia

In augustus 1945 riepen de Indonesische leiders de onafhankelijke Republik Indonesia uit. Nederland erkende deze onafhankelijkheid niet en raakte daardoor, direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog, verwikkeld in een nieuw gewelddadig conflict. In 1950 was de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië voorbij en werd het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) ontbonden. De tentoonstelling wil het complexe verhaal en de positie van het KNIL daarin verduidelijken. Ze is samengesteld rond objecten uit de collectie van Museum Bronbeek en de Indonesische fotocollectie Antara, en bruiklenen van het Rijksmuseum, het Wereldmuseum en het Achterhoeks Museum.

Idealen van beide kanten

De periode 1945-1950 was er een van aanhoudend geweld tussen partijen die intern verdeeld waren en met de internationale opinie te maken kregen. De expositie belicht de idealen van beide kanten. Ze vertelt wie er aan de touwtjes trokken en maakt duidelijk hoe de strijdkrachten waren georganiseerd. De tentoonstelling laat ook zien hoe een generatie Nederlandse oorlogsvrijwilligers en dienstplichtige militairen, die meende de orde en rust in Indië te gaan herstellen en bedreigde burgers te gaan beschermen, in een ‘vechtmissie’ terecht kwamen om de politieke en bestuurlijke verhoudingen van voor WO II te herstellen. Een conflict dat ook de kenmerken van een burgeroorlog had, waarin Indische KNIL- en Republikeinse militairen soms hun eigen familieleden bevochten. De Nederlandse politici onderkenden de kracht van de nationalistische beweging niet en waren verdeeld over de toekomst van het oude Nederlands-Indië. Hoe kijken Nederlandse en Indonesische veteranen nu op de strijd van toen terug?

De eigen familie

Bezoekers kunnen via de tentoonstellingskrant uitzoeken hoe het met de eigen familie zit. Zo kan duidelijk worden in welk regiment grootvader zat, waar hij was gelegerd en welke taken hij had. De expositie is te zien tot en met 3 januari 2016.