Nieuws

Huishoudhulp Arnhem voor 10 euro per uur

Huishoudhulp Arnhem voor 10 euro per uur
Inwoners van Arnhem die niet in aanmerking komen voor Wmo-zorg, kunnen vanaf volgende week voor 10 euro per uur een huishoudelijke hulp krijgen.De thuiszorgleveranciers STMG, Groot Gelre, Pleyade en Vreedenhoff, kunnen door de zogeheten Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van het rijk een fors aantal medewerkers (72 fte) werk bieden.
ARNHEM - Inwoners van Arnhem die niet in aanmerking komen voor Wmo-zorg, kunnen vanaf volgende week voor 10 euro per uur een huishoudelijke hulp krijgen.De thuiszorgleveranciers STMG, Groot Gelre, Pleyade en Vreedenhoff, kunnen door de zogeheten Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van het rijk een fors aantal medewerkers (72 fte) werk bieden.
De gemeente betaalt de rest van de kosten uit een pot die het Rijk beschikbaar heeft gesteld om werkgelegenheid in de thuiszorg te stimuleren.
Voor elk uur dat een inwoner hulp krijgt, wordt vanuit de HHT een bedrag van € 12,50 betaald. De inwoner betaalt zelf (rechtstreeks aan de thuiszorginstelling) € 10,00 per uur. Inwoners van Arnhem die een beroep willen doen op de regeling kunnen zich vanaf 9 februari zonder tussenkomst van de gemeente wenden tot een van de vier thuiszorginstellingen.
De HHT wordt ingezet naast de reguliere huishoudelijke hulp, waar Arnhemmers met een indicatie gebruik van kunnen blijven maken.

Kijk voor meer informatie over de veranderingen in de zorg op zorg.gld.nl.