Nieuws

Monument op plek waar de dijk dreigde door te breken...

OCHTEN - Het Betuwse dorp Ochten heeft sinds zaterdag een herinneringsteken om het hoogwater in 1995 te gedenken.
Het monument staat op de plek waar 20 jaar geleden een scheur in de dijk ontstond.
Het monument is onthuld door onder anderen de 20-jarige Sanne van Lent, geboren tijdens de evacuatie. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat door de dreiging van het hoogwater bijna 250.000 inwoners en 1 miljoen stuks vee het rivierengebied moesten verlaten. En in Ochten kon ternauwernood een dijkbreuk worden voorkomen.
Overigens is dit het tweede hoogwatermonument voor Ochten. Er staat al een monument aan de Waalbandijk: een kikker, zittend op een stapel zandzakken.