Nieuws

Ouders autistische kinderen in onzekerheid

ELST - Tientallen ouders zitten in onzekerheid of hun autistisch kind een specialistische gedragstherapie kan volgen.
De zogenoemde DTT-training, Discrete Trial Teaching, van welzijnsstichting Driestroom uit Elst is een intensieve gedragstherapie die ervoor kan zorgen dat deze jonge kinderen zo goed mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven. Maar door de overheveling van de Jeugd-GGZ van zorgverzekeraars naar gemeenten is onzeker of de training nog wel bekostigd gaat worden door de gemeente waar het kind ingeschreven staat.
Driestroom geeft de behandeling nu bijna vijftien jaar. Op dit moment worden 50 kinderen behandeld. Voor hen is de zorg dit jaar gegarandeerd. Tien kinderen staan op de wachtlijst en de vraag naar de therapie is groot. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. De intensieve behandeling kan twee jaar duren en kost zo'n 50.000 euro per kind.  

Effect voor de lange termijn

Zorgdirecteur Esther Nelissen van Driestroom maakt zich grote zorgen of gemeenten dit bedrag willen gaan betalen. 'Wij zijn bang en hebben hier ook signalen over ontvangen, dat gemeenten op de korte termijn gaan denken en voor een goedkoper alternatief gaan kiezen, maar dat is er niet. De DTT-training is een effectieve en wetenschappelijk bewezen methode en wij spreken de wens uit dat gemeenten deze willen blijven financieren. Op dit moment is dat onzeker en daarom zijn wij nu terughoudend om nieuwe kinderen tot de training toe te laten.'
Driestroom hoopt dat gemeenten verder dan de regeerperiode willen kijken. 'Want hoewel de training ervoor zorgt dat kinderen op korte termijn vaardigheden leren om mee te kunnen doen in de maatschappij, is het effect dat op de langere termijn de kosten voor deze kinderen lager zullen zijn als het gaat om zorg, onderwijs, wonen en werk. De zorg wordt ook alleen gegeven aan kinderen die in andere behandelingen zijn vastgelopen.

Elke stap moet Noah leren

Noah uit Tiel is 5 jaar en krijgt sinds vorig jaar de training. Elke dag wordt hij één uur begeleid om hem zo bepaalde handelingen en sociale vaardigheden te leren. Noah zit op een speciale school waar hij ter plekke getraind wordt, zodat hij meteen het geleerde in de praktijk kan brengen. Moeder Maria Netten is blij dat Noah zo intensief begeleid kan worden. 'Elke stap moet Noah leren. Hij kan bepaalde betekenissen niet aan situaties geven. Hij kan niet zomaar buiten spelen. Als hij met zand gaat spelen en er is een schep dan gaat hij daar mee slaan. Hij begrijpt dan niet dat je daarmee het zand moet scheppen. Dat wordt hem allemaal stap voor stap geleerd. Net zoals het aantrekken van zijn jas, wachten in de rij bij de kassa in de supermarkt, contact maken met andere kinderen en het aanspreken van leerkrachten op het schoolplein.'

Onzekerheid

Doel van de training is dat positief gedrag beloond wordt en dit stimuleert om steeds meer te leren in de klas. Het effect van de training is wetenschappelijk aangetoond door Nienke Peters-Scheffer die er in 2013 op promoveerde aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Maar nu is er de onzekerheid of de kinderen er nog gebruik van kunnen blijven maken.
'Wij worden dit jaar met 12% gekort, maar omdat de behandeling effect heeft en wij ons maatschappelijk verantwoordelijk voelen, dragen wij nu zelf het risico. Wij zoeken ook voor nieuw aangemelde kinderen zekerheid voor de training en hopen dat gemeenten deze methodiek gaan omarmen. Niet alleen in woorden, maar ook in daden', stelt zorgdirecteur Esther Nelissen.

Grote stappen

Moeder Maria Netten ziet dat de training goed is voor Noah en wil niet dat deze stopt. Noah heeft behalve autisme ook een ernstige taalspraakstoornis en heeft moeite met het functioneren in een groep. 'Hij zal sneller moeilijk gedrag vertonen, omdat hij moeite heeft met het verwerken van informatie, waardoor hij dingen soms niet begrijpt. Door de DTT-training maakt hij grote stappen vooruit en dat doet je als moeder heel erg goed. Ik zou niet weten wat we zonder deze training zouden moeten.'
Foto: archief (ANP)