Nieuws

Kinderen uit eenoudergezinnen vaker ziek

Kinderen uit eenoudergezinnen vaker ziek
Kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen lopen meer risico's op gezondheidsproblemen.
ARNHEM - Kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen lopen meer risico's op gezondheidsproblemen.
Dat blijkt uit onderzoek van de GGD van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden onder 11.000 ouders.
Kinderen in eenoudergezinnen zijn vaker ziek thuis en hebben vaker ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt die nu nog voor problemen zorgen. Ook lopen zij een verhoogd risico op psychische problemen. In totaal groeit 7 procent van de kinderen op in een eenoudergezin.

Meer gepest

Naast de problemen in eenoudergezinnen zijn ook pesten en overgewicht onderzocht. Een derde van alle kinderen van 4 tot 12 jaar in de regio Gelderland-Midden wordt gepest, bij kinderen uit eenoudergezinnen is dat 44 procent. Dit gebeurt vooral op school.
Van de 5- tot 6-jarigen is 11 procent te dik. Dit neemt toe als kinderen ouder worden. Van de 15- tot 16- jarigen heeft 22 procent met overwicht te kampen.
Overigens zijn er ook positieve punten. Veruit de meeste kinderen in de regio Gelderland-Midden zijn gezond. Zij bewegen voldoende, ontbijten minimaal 6 dagen per week en groeien op bij beide ouders.