Nieuws

Niet marcheren, maar musiceren

EDE - Ooit werden er militairen opgeleid, nu is de monumentale Frisokazerne in Ede een trainingscentrum voor podiumkunsten.
De kazerne is omgedoopt tot Akoesticum en wordt vrijdag officieel geopend door koning Willem-Alexander. 
In oktober was het Akoesticum klaar en sindsdien hebben verschillende culturele gasten al gebruik van gemaakt van de faciliteiten. Volgens artistiek leider Harold Lenselink is het gebouw geschikt voor grote en kleine groepen en voor jong en oud. 'We hebben 11 zalen van verschillende groottes, daarnaast hebben we de mogelijkheid om 148 slaapplaatsen te realiseren.'

Uniek concept

Volgens Lenselink is het concept uniek in Nederland: 'Je hoeft nu niet naar een duur conferentieoord of naar een kampeerboerderij waar het behelpen is.' Bij het Akoesticum kun je repeteren, eten en slapen. 
De verbouwing van het monumentale kazernegebouw kostte 14 miljoen euro. De gemeente Ede is blij met het Akoesticum. Volgens Pierre Lommen van Monumentenzorg is dit altijd beter dan leegstand. 
Harold Lenselink is vereerd met de komst van de koning: 'Het is toch wel een blijk van erkenning.'