Nieuws

10 tips voor het keukentafelgesprek

10 tips voor het keukentafelgesprek
Het keukentafelgesprek is het gesprek waarbij u samen met de gemeente of het sociaal wijkteam bespreekt welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg het beste vormgegeven kan worden.
ARNHEM - Het keukentafelgesprek is het gesprek waarbij u samen met de gemeente of het sociaal wijkteam bespreekt welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg het beste vormgegeven kan worden.
Om de juiste zorg te krijgen, is het daarom van belang dat u zich goed voorbereidt op dit gesprek. Hierbij 10 tips van ouderenorganisatie ANBO en Zorgbelang Gelderland voor een goed gesprek.
1. Vraag bij uw gemeente om een heldere uitleg van de procedure rondom het keukentafelgesprek
2. Stel zelf een persoonlijk plan op en laat u hierover adviseren door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Zo is iemand is bekend bij de gemeente, maar u kunt ook zelf naar iemand op zoek gaan. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een vrijwillige ouderenadviseur. Dingen om over na te denken bij het maken van het plan:
-wat kunt u nu en eventueel op langere termijn nog zelf en wat wilt u blijven doen?
-overleg vooraf met uw mantelzorgers (familieleden, kennissen, buren) of zij bereid zijn u te helpen zolang u hulp nodig heeft.
-doe u niet gezonder of sterker voor en leg eventuele medische verklaringen/prognoses klaar die iets over uw ziekteverloop zeggen
-denk goed na over wat voor soort ondersteuning u nodig heeft om langer zelfstandig thuis te blijven wonen
3. Neem een adviseur mee naar het gesprek en zorg ervoor dat een eventuele mantelzorger ook aanwezig is. Want ook de mantelzorger heeft recht op ondersteuning
4. Vraag na wat het beleid van de gemeente rond de eigen bijdrage is. Soms is de eigen bijdrage zo hoog dat het voordeliger is om het zelf te regelen.De gemeente mag niet afwijzen op grond van inkomen of vermogen.
5. Vraag om een verslag van het gesprek en de mogelijkheid om daarin wijzigingen aan te brengen
6. Dien een goed onderbouwde aanvraag in bij het college van burgemeesters en wethouders
7. Zorg dat je op de hoogte bent van de procedure van bezwaar en beroep
8. Ga goed onderbouwd in bezwaar bij de gemeente
9. Informeer de gemeente tijdig als de omstandigheden aanmerkelijk zijn veranderd
10. Ga in gesprek met de gemeente over aanpassing van de maatschappelijke ondersteuning