Nieuws

Ondernemers bang voor brugonderhoud

Ondernemers bang voor brugonderhoud
Zijn Gelderse bedrijven de komende jaren onbereikbaar? Ondernemersvereniging VNO-NCW vreest van wel, omdat drie belangrijke bruggen eruit komen te liggen door onderhoud.
ARNHEM/NIJMEGEN - Zijn Gelderse bedrijven de komende jaren onbereikbaar? Ondernemersvereniging VNO-NCW vreest van wel, omdat drie belangrijke bruggen eruit komen te liggen door onderhoud.
Niet in paniek raken, antwoordt Rijkswaterstaat.
De bruggen die onderhoud nodig hebben zijn die over de IJssel bij Doesburg, de Waalbrug bij Nijmegen (verwachting: 2016) en de Arnhemse John Frostbrug (verwachting: 2017). De Doesburgse Koepoortbrug is het eerst aan de beurt: na de zomervakantie. Die is dan - naar schatting -twaalf weken niet begaanbaar.

Kwetsbare regio

Marcel Hielkema, voorzitter van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, maakt zich zorgen over de geplande werkzaamheden in de regio. 'In een periode waarin de regio herstellende is van de economische crisis kan het afsluiten van meerdere bruggen zeer nadelige effecten hebben voor de ondernemers in de regio.'
De regio is immers kwetsbaar doordat zij bij de rivieren ligt; hierdoor is een goed wegennet van groot belang. Hielkema pleit ervoor de bruggen gedeeltelijk open te houden zodat (transport)bedrijven goed kunnen doorwerken.

Aanbesteding in volle gang

Onderhoud is wel dringend nodig, betoogt woordvoerder Scheres van Rijkswaterstaat. 'Helaas kan dat niet zonder overlast voor weggebruikers en de omgeving. Maar die willen we natuurlijk wel zoveel mogelijk beperken.'
Rijkswaterstaat is nu druk met het voorbereiden van de aanbesteding van de klussen. Scheres: 'We geven de geïnteresseerde aannemers aan dat ze niet langer dan twaalf weken erover mogen doen. Tegelijkertijd vragen we ze na te denken over handige techniek, planning en werkwijze zodat de klus sneller kan.'
Hoe irritant het onderhoud is voor automobilisten, hangt af van wat er moet gebeuren. Rijkswaterstaat neemt de noodkreet van de ondernemersvereniging wel serieus en gaat met hen snel in gesprek over de te verwachten verkeershinder.