Nieuws

IJzer blijft steden verbinden

ULFT - Er komt mogelijk een Europese IJzer Academie op het DRU-terrein in Ulft.
Het oude gieterijcomplex is inmiddels verbouwd tot een cultuurpark, maar de geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de ijzerbewerking.
Het idee is om alle specialismen uit Europa op het gebied van smeden te bundelen en zo een brede opleiding aan te bieden.

Ring van Europese IJzersteden

De Europese IJzer Academie wordt in samenwerking met de Ring van Europese IJzersteden opgericht. De gemeente Oude IJsselstreek is al sinds 2005 lid van de Ring van Europese IJzersteden. 'We zijn lid geworden, omdat we onze historie met ijzer willen verbinden met kunst- en cultuurbeleving', aldus de gemeente.
De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten opgestart. In 2010 zag Wijzer met IJzer het levenslicht. Tijdens het VONK IJzerfestival werden allerlei activiteiten rondom ijzer georganiseerd, zoals kinderen die leerden smeden. Inmiddels hebben 19 leden zich aangesloten bij de Ring.