Nieuws

Opening groot centrum aangepast paardrijden

NIJMEGEN - Met een feestelijke optocht start vandaag in Nijmegen de stichting CAP, Centra voor Aangepast Paardrijden.
De stichting is ontstaan door het samengaan van manege de Maartenshoeve en manege de Winckelsteegh. Door de twee samen te brengen onder één overkoepelende stichting, ontstaat het eerste regionale expertisecentrum voor aangepast paardrijden in Gelderland.
In Nijmegen zijn er twee maneges die zich richten op mensen met een beperking. Het gaat om de manege van Pluryn, de Winckelsteegh en de manege van de Sint Maartenskliniek en St. Maartenschool; de Maartenshoeve. Beide maneges verzorgen manegeactiviteiten voor mensen met een beperking: de Maartenshoeve  richt zich op mensen met  lichamelijke beperkingen en de manege van de Winckelsteegh is gespecialiseerd in mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Bijzondere en unieke expertise in de regio

Het idee om samen te werken ontstond toen Anneke Berendijk, de leidinggevende van de Maartenshoeve, gedetacheerd werd naar manege de Winckelsteegh. “Ik zag kansen voor het opzetten van een regionaal centrum om op deze manier kennis, krachten, ervaring en expertise te bundelen en daardoor beter toegankelijk te maken voor onze speciale ruiters”, vertelt Anneke Berendijk. Door de samenwerking kunnen medewerkers van elkaar leren, kan de inkoop gunstiger en kunnen paarden uitgewisseld worden. De namen ‘Maartenshoeve’ en ‘Manege de Winckelsteegh’ blijven als locaties gehandhaafd.

Feestelijke start

Om de start van de stichting te vieren is er vandaag een feestje voor de ruiters. ’s Ochtends rijdt een versierde koets vanaf locatie de Winckelsteegh richting locatie de Maartenshoeve. Voor de koets lopen paarden van beide locaties. In de koets rijden cliënten van de dagbesteding mee en later komen daar ook kinderen van de St. Maartenschool bij. Bij aankomst op locatie Maartenshoevewordt de start van stichting CAP gevierd.