Nieuws

Deze 75 diersoorten in Gelderland dreigen snel te verdwijnen

Deze 75 diersoorten in Gelderland dreigen snel te verdwijnen
De provincie heeft een lijst bekendgemaakt met zeldzame dieren en planten die in Gelderland al snel dreigen te verdwijnen.
ARNHEM - De provincie heeft een lijst bekendgemaakt met zeldzame dieren en planten die in Gelderland al snel dreigen te verdwijnen.
Het gaat om een lijst met 75 internationaal beschermde soorten die binnen vijf jaar uitsterven, als er geen maatregelen genomen worden.
De lijst is opgesteld door de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) Deze stichting heeft ook aangegeven wat er moet gebeuren om de soorten te behouden.

Rivierkreeften

In veel gevallen gaat het om andere manieren van natuurbeheer (maaien, kappen enzovoort), maar om de rivierkreeften op landgoed Warnsborn in Arnhem in stand te houden worden nu rivierkreeften gekweekt om in de natuur uitgezet te worden.

Otterpassages

Voor de otter, die recent is gesignaleerd bij Doesburg en de Gelderse Poort, komen er otterpassages. Ook worden er otters uitgezet.

Vleermuistunnels

De vleermuizen zijn in problemen gekomen door de kap van oudere bomen en bomenlanen; en door de wegen die de vliegroutes van de vleermuizen doorkruisen.
Daarnaast zijn vleermuizen verstoord tijdens hun winterslaap in een van de Gelderse forten.

Er wordt gedacht aan de aanleg van vleermuistunnels en de forten moeten in de winter afgesloten worden, zodat de vleermuizen niet verstoord worden.

Deze dieren staan op de lijst:

Kamsalamander, knoflookpad, boomkikker, adder, gladde slang,
speerwaterjuffer, bosbeekjuffer, hoogveenglanslibel,
kleine heivlinder, bosparelmoervlinder en bruine eikenpage, gentiaanblauwtje, zilveren maan,
knautiabij en knautiawespbij, eikenzandbij, heidehommel, bosdoorntje,
kleine wrattenbijter, wrattenbijter (sprinkhanensoort),zadelsprinkhaan,
rivierkreeft, knotwilgslak en schorshorentje, oeverlookslak, nauwe korfslak, rijnglasslak, steenvliegen, kokerjuffers,
beekprikken, elrits (vissoort), grote modderkruiper (vis), kwabaal (vis), beekdonderpad (vis),
woudaap en roerdomp, draaihals (vogelsoort), tapuit,
otter, waterspitsmuis,
rosse vleermuis, franjestaart (vleermuis), watervleermuis, bechsteins vleermuis, baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, bosvleermuis.

Complete lijst

De complete lijst (inclusief de planten en mossen) is te vinden op de website van de provincie Gelderland.