Nieuws

Woonlasten in Apeldoorn stijgen het hardst

Woonlasten in Apeldoorn stijgen het hardst
De totale woonlasten voor inwoners van de gemeente Apeldoorn stijgen met 6 procent.
APELDOORN - De totale woonlasten voor inwoners van de gemeente Apeldoorn stijgen met 6 procent.
Dat is de grootste stijging in Gelderland. Apeldoorners betalen gemiddeld in 2015 704,69 euro. Dat is relatief gemiddeld in vergelijking met andere grote gemeenten.
Arnhem verhoogt van de 4 grote Gelderse gemeenten met 1,5 procent het minst de woonlasten. Arnhemmers betalen daarmee nog steeds het meeste aan woonlasten, namelijk 751,69 euro. In Nijmegen zijn inwoners 722,01 euro kwijt aan woonlasten en inwoners van Ede betalen gemiddeld 697,43 euro. 
De totale woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en reinigingsheffing. 

Sterke stijgingen en dalingen ozb

De gemiddelde onroerendezaakbelasting (ozb) voor eigenaren van woningen stijgt met 1,7 procent. Gemiddeld betaalt een huiseigenaar 232 euro. Arnhem verlaagt de ozb het meest (met 7,6 procent). De stijging is te zien in Nijmegen (9,9 procent).

Afvalstoffenheffingen reden voor stijging én daling ozb

Bij beide gemeenten heeft de ontwikkeling te maken met keuzen rondom de reinigingsheffing. Arnhem kiest er voor om een groter deel van de kosten van afvalinzameling en -verwerking te gaan dekken uit de reinigingsheffingen.
Nijmegen heeft er voor gekozen om alleen woningeigenaren afvalstoffenheffing te laten betalen. Huurders betalen in de Waalstad vanaf 2015 niet meer voor het ophalen en verwerken van hun afval. De regeling wordt gefaseerd ingevoerd, vanaf 2018 betalen woningeigenaren alle afvalstoffenheffing.

Woonlasten stijgen minder dan inflatie

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit  Groningen heeft de cijfers van de 35 grootste gemeenten van Nederland vrijdag bekend gemaakt. Over alle 35 gemeenten stijgen de woonlasten gemiddeld met 0,8 procent en blijven daarmee achter bij de inflatie die 1 procent is.