Nieuws

Bewoners en bedrijven maken wegen in Lochem goedkoper veilig

LAREN - Bewoners en bedrijven mogen meebeslissen hoe wegen in het buitengebied van Lochem worden aangepakt.
De gemeente is op zoek naar nieuwe manieren om het dure wegenonderhoud daar goedkoper te maken.
De gemeente is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, maar moet het de komende jaren met miljoenen euro's minder doen. Om de veiligheid van wegen te garanderen is Lochem begonnen met de pilot 'Een andere weg'.

Niet meer alleen oplappen

In dit project werken aanwonenden, bedrijven en de gemeente samen. Samen zoeken ze naar een zo goedkoop mogelijke manier om wegbeheer betaalbaar te houden. 'Bewoners kunnen wegenbouwers bellen over een gat in de weg en een verzakte berm. De wegenbouwers kunnen dan direct reageren, zodat er minder groot onderhoud nodig is. Maar we gaan ook echt naar de lange termijn kijken in plaats van nu steeds wegen alleen maar op te lappen. In totaal moet er een paar honderd kilometer aan wegen worden aangepakt', zegt wethouder wethouder Jan Kottelenberg. De gemeente Lochem checkt alle aangedragen oplossingen op financiën, techniek en veiligheid.

Gezamenlijke oplossing: bredere weg

In het pilotgebied Vedel, ten noordoosten van Lochem, is een oplossing bedacht. Zes partijen hebben voor dit gebied wat uitgedokterd. Zo is er onder andere bedacht dat de wegen extra breed gemaakt moeten worden. Het landbouwverkeer kan dan goed passeren en de berm wordt niet zo snel kapot gereden.

Jaarlijkse besparing van 2 miljoen

Lochem heeft elk jaar 950.000 euro beschikbaar voor wegenonderhoud. Tot 2020 is er jaarlijks 3 miljoen euro nodig als de gemeente alle wegen op de oude manier gaat onderhouden. Het idee is nu wegenbouwers een vast bedrag geven. Zij doen dan het beheer en onderhoud van de wegen.
De gemeenteraad neemt uiteindelijk begin volgend jaar een definitief besluit.