Nieuws

De ene gemeente is de andere niet

De ene gemeente is de andere niet
Vanaf vandaag is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van kracht.
ARNHEM - Vanaf vandaag is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van kracht.
Gemeenten zijn vanaf vandaag verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Hierbij kan het gaan om ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen. Gemeenten zijn niet alleen meer verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp en het vervoer, maar voortaan ook voor de individuele begeleiding in het dagelijks leven en dagbesteding. Verder zal de gemeente ook beleid moeten maken op mantelzorg.

Zelfredzaamheid

Het Rijk heeft besloten om de Wmo en jeugdzorg aan gemeenten over te hevelen, omdat het de bedoeling is dat de zorg samen met u aan de keukentafel geregeld kan gaan worden. Gemeenten staan dichterbij ons en zo kunnen we de hulp krijgen die we nodig hebben, is de gedachte. We moeten meer gebruik gaan maken van hulp uit onze omgeving. Er zal altijd eerst gekeken worden wat u zelf nog kunt en wie in uw omgeving (familie, buren, vrienden, vrijwilligers) zou kunnen helpen voordat professionele hulp ingezet gaat worden.

Sociale wijkteams

Daarnaast is het de bedoeling dat er in de meeste gemeenten 1 regisseur komt die in overleg met u de zorg regelt. Nu is het nog zo dat iemand met meerdere hulpverleners te maken kan hebben, die geen contact met elkaar hebben. Om het overzicht op de zorg te houden maken veel gemeenten gebruik van sociale wijkteams. Zij zullen uw directe aanspreekpunt en voeren in de meeste gevallen de keukentafelgesprekken waarbij ze samen met u zoeken naar oplossingen voor uw probleem. Hierbij schakelen ze zo nodig professionele hulp in.

Wijkteams in Gelderland

Overbetuwe heeft de meest bijzondere samenstelling van een gebiedsteam. Hier zitten behalve professionals ook altijd twee vrijwilligers uit de buurt in die ook mee de keukentafelgesprekken voeren en bij het teamoverleg zitten.
In Gelderland zijn een aantal gemeenten die zonder wijkteam werken. Zoals Barneveld, Harderwijk, Hattem, Heerde, Wageningen, Nunspeet en Oude IJsselstreek. Daar kunt u voor alle hulp bij de gemeente terecht.
In Tiel en Putten regelt de gemeente de hulp voor de Wmo, maar is er wel een speciaal wijkteam voor de jeugd, net zoals in Zaltbommel. Maar daar zijn ook algemene buurtteams.
Arnhem , Apeldoorn, Culemborg, Druten, Neder-Betuwe, Maasdriel, Nijkerk en Bronckhorst hebben teamleden die specifiek op jeugdzorg zijn gericht.

De ene gemeente is de andere niet

Door de overheveling naar de gemeente betekent het dat elke gemeente zelf zal bepalen hoe de zorg ingericht wordt en met welke partijen afspraken worden gemaakt. Het kan dus zo zijn dat u in de ene gemeente nog wel huishoudelijke hulp krijgt en bij de andere niet.
Omroep Gelderland heeft een overzicht gemaakt waarbij u per gemeente kunt bekijken wat er gaat veranderen op het gebied van huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoer, mantelzorg en sociale wijkteams. Klik hier om te zien wat er in uw gemeente verandert.
Wilt u uw ervaringen met uw gemeente delen met ons? Mail ons uw verhaal naar zorg@gld.nl.