Nieuws

Mogelijk tientallen ontslagen bij Groot Klimmendaal

Mogelijk tientallen ontslagen bij Groot Klimmendaal
Ongeveer 75 medewerkers van het Arnhemse Revalidatie Medisch Centrum (RMC) Groot Klimmendaal moeten vrezen voor hun baan.
ARNHEM - Ongeveer 75 medewerkers van het Arnhemse Revalidatie Medisch Centrum (RMC) Groot Klimmendaal moeten vrezen voor hun baan.

Gedwongen en vrijwillig ontslag

Door bezuinigingen van de overheid krijgt Groot Klimmendaal minder geld en dus zullen 50 voltijdbanen verdwijnen, wat mogelijk zo'n 75 medewerkers betreft. Volgens een woordvoerder zal worden geprobeerd om iedereen die wordt getroffen door ontslag, te begeleiden van werk naar werk. Ook zal een deel van hen wellicht vrijwillig ontslag nemen. In dat geval zal het aantal gedwongen ontslagen lager uitvallen. 
Wat dit voor de zorg betekent, is nu nog niet geheel duidelijk. De organisatie van Groot Klimmendaal verwacht dat de reorganisatie niet ongemerkt zal verlopen maar dat het voor de zorg geen grote gevolgen zal hebben. 

Efficiëntie

Er moet volgens de woordvoerder efficiënter gewerkt worden en de 'ruimte' die er is, moet anders worden benut. De werktijden van medewerkers kunnen beter over de week verdeeld worden. Zo zal het aantal vrije woensdagmiddagen teruggeschroefd moeten worden en biedt bijvoorbeeld de zaterdagmorgen opties om ook mensen te helpen.
Het personeel dat eruit moet, komt uit de ondersteunende- en uit de zorglaag. In het management zal niet worden gesneden, omdat het revalidatiecentrum al zeer weinig managementlagen zou hebben. Eerst moet het plan nog langs de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. In maart of april 2015 moeten de eerste veranderingen worden doorgevoerd.