Nieuws

Aalten wil weer asielzoekers opvangen

Aalten wil weer asielzoekers opvangen
Het college van Aalten heeft ingestemd met heropening van het asielzoekerscentrum in Barlo.
AALTEN - Het college van Aalten heeft ingestemd met heropening van het asielzoekerscentrum in Barlo.
Maar het wil het definitieve oordeel laten afhangen van gesprekken met buurtbewoners en de mening van de gemeenteraad. De reacties die het college tot nu toe heeft ontvangen, zijn gewogen en hebben geleid tot deze voorlopige instemming.
Barlo is een van de oudste asielzoekerscentra van Nederland. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft de gemeente verzocht het te heropenen.
Op 12 januari organiseert de gemeente een rondetafelgesprek waarin buurtbewoners en betrokkenen hun zorgen kunnen delen met de gemeenteraad. Op 27 januari wordt het voorstel in de gemeenteraad besproken.
Diverse omwonenden zien de komst van asielzoekers niet zitten, bleek afgelopen zomer: