Nieuws

Vogelwerkgroep naar rechter om ganzenjacht

Vogelwerkgroep naar rechter om ganzenjacht
De Vogelwerkgroep Zutphen stapt naar de rechter omdat de werkgroep het niet eens is met het besluit van de Provincie Gelderland om het afschieten van ganzen in de winter toe te staan.
ZUTPHEN - De Vogelwerkgroep Zutphen stapt naar de rechter omdat de werkgroep het niet eens is met het besluit van de Provincie Gelderland om het afschieten van ganzen in de winter toe te staan.
Eind oktober besloot de provincie ontheffing te verlenen aan jagers om in de wintermaanden ganzen te schieten, omdat er in de zomer te weinig ganzen zijn geschoten. Volgens de vogelwerkgroep voldoet de ontheffing niet aan de voorwaarden van de Flora- en Faunawet.
Hans Grotenhuis van de vogelwerkgroep sprak eerder al van 'onzorgvuldig beleid van Gedeputeerde Staten'. 'GS hebben door het faunabeheerplan goed te keuren de Fauna Beheer Eenheid de mogelijkheid geboden om naar eigen goeddunken binnen dat akkoord te gaan schieten.'
Ook Faunabescherming Nederland heeft beroep aangetekend. Volgens Harm Niesen, voorzitter van de Faunabescherming, is er geen enkele noodzaak om ganzen af te schieten in de winter. Ook gaat het volgens hem niet helpen. 'De schade wordt overdreven. Op dit moment groeit er helemaal geen gewas op het land, dus die overlast is er nu niet'. Niesen zegt ook dat de populatie ganzen over tien jaar, door biologische processen, veel kleiner is geworden.
Wanneer de rechtszaak dient is nog onduidelijk. Tot die tijd mag er gewoon gejaagd worden.