Nieuws

Groot herstel sluizen Fort Everdingen begonnen

Groot herstel sluizen Fort Everdingen begonnen
In Everdingen is een begin gemaakt met het herstel van de historische sluizen bij Fort Everdingen.Het groot onderhoud is nodig om de sluizen te behouden voor de toekomst.
EVERDINGEN - In Everdingen is een begin gemaakt met het herstel van de historische sluizen bij Fort Everdingen.Het groot onderhoud is nodig om de sluizen te behouden voor de toekomst.
Ook worden de bruggen over de sluizen hersteld en een wandelroute aangelegd.

Dienst Landelijk Gebied

Het opknappen van de sluizen gebeurt in opdracht van de provincie en de Dienst Landelijk Gebied. Het gaat om drie sluizen, te weten de zogenoemde Inundatiesluis aan de Goilberdingerdijk, de Beersluis aan de oostzijde van Fort Everdingen en de Inlaatsluis aan de Lek. De sluizen zijn eigendom van de gemeente Culemborg, Waterschap Rivierenland en Het Ministerie van Financiën. Deze partijen dragen bij aan het project. Eind volgend jaar moet het werk klaar zijn.

Nieuwe wandelbrug

De sluizen stammen uit 1873-1875 en waren nodig om de Culemborgerwaard en omgeving onder water te zetten als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de jaren 60 van de vorige eeuw waren de sluizen niet meer nodig. Daardoor werden ze minder intensief onderhouden. Het groot onderhoud is nodig om de sluizen niet te laten vervallen. Het gaat om herstelwerk aan de bakstenen en natuurstenen muren en het beton en staal aan de sluizen. De sluizen worden niet opnieuw werkend gemaakt.
Om een wandeling beter mogelijk te maken wordt op de Inlaatsluis de brug weer in originele staat teruggebracht. Over de Beersluis wordt gedeeltelijk een nieuwe wandelbrug gemaakt. Zo wordt het mogelijk om over de metershoge sluis naar Fort Everdingen te lopen.