Nieuws

Wat is er met het bloeiende Tolkamer gebeurd?

TOLKAMER - Wie een huis te koop heeft staan in Tolkamer heeft het zwaar.
Want woningen staan er, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland, het langst te koop van heel Nederland. 19 huizen werden er afgelopen jaar verkocht in het dorp. Dat is niet slecht voor zo'n kleine plaats, maar die huizen stonden gemiddeld 777 dagen te koop voordat er een nieuwe eigenaar werd gevonden.

Hoe komt dat?

Makelaars geven als reden dat er weinig voorzieningen en werkgelegenheid zijn in het dorp aan de Rijn. Ook ligt het op ruime afstand van plaatsen als Zevenaar en Arnhem. Daarnaast moet het grensdorp concurreren met Duitsland, waar woningen vaak nog goedkoper zijn.
Vlak na de oorlog was er in Tolkamer volop bedrijvigheid. Schepen uit Duitsland moesten eerst langs het dorp voor controle. De dames deden dan inkopen en de mannen onderhielden hun schepen. Het dorp had verschillende kruidenierswinkels, slagerijen, bakkers en café's. De controles, maar ook een enorme scheepswerf zorgde voor veel werkgelegenheid. De werf is inmiddels weer teruggekomen, maar doet ook veel machinaal.

Gemeente neemt maatregelen

De gemeente Rijnwaarden zegt niet direct invloed te kunnen uitoefenen op de woningmarkt, maar neemt wel verschillende maatregelen. Zo proberen ze de leefbaarheid in het dorp te verbeteren, door de verpaupering tegen te gaan. Lege panden worden opgekocht, opgeknapt of gesloopt.
Ook biedt de gemeente voor het eerst startersleningen aan, om het voor starters aantrekkelijker te maken een woning in Tolkamer te kopen. Ook investeert de gemeente in wijkraden, zodat mensen samen hun woonomgeving aantrekkelijker kunnen maken.
De inwoners van Tolkamer zelf zijn positief over hun dorp. Ze roemen de mooie omgeving en de rust. Wel worden de weinig voorzieningen als een nadeel gezien.