Nieuws

Alternatief belastingplan D66 en CDA in Nijmegen

Alternatief belastingplan D66 en CDA in Nijmegen
D66 en CDA in Nijmegen presenteren woensdag bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 2015 een alternatief belastingplan.
NIJMEGEN - D66 en CDA in Nijmegen presenteren woensdag bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 2015 een alternatief belastingplan.
Volgens beide fracties is dit belastingplan 'groener en eerlijker is dan de voorstellen van het college'.
Namens beide fracties meldt Rob Jetten van D66: 'We houden het principe van 'de vervuiler betaalt' in stand en voorkomen  hoge lokale lasten voor woningeigenaren en ondernemers.'
Fractieleider Mark Buck van het CDA vult aan: 'Wij kijken niet of iemand in een huurhuis of koophuis woont, zoals het college doet met zijn plannen. CDA en D66 willen alle Nijmegenaren met een kleine beurs een steun in de rug geven, ongeacht hoe ze wonen.'

Bezorgd

Beide fracties zeggen bezorgd te zijn om de nieuwe belastingplannen van de coalitie. Buck:  'Op voorhand wijzen we niet alle voorstellen van de coalitie af, maar in dit geval vinden we dat we in actie moesten komen.'
Het alternatieve belastingplan van D66 en CDA:
  • uitbreiding van het minimabeleid; inwoners die het hoofd moeilijk boven water kunnen houden, kunnen tegemoetkoming krijgen voor lokale lasten om zo hun koopkracht op peil te houden.
  • de ozb voor ondernemers wordt de komende jaren in kleine stapjes verlaagd, zodat Nijmegen niet langer de duurste stad van het land is om te ondernemen.
  • huurders en kopers betalen rioolheffing en afvalstoffenheffing aan de hand van hun gebruik; minder water verbruiken en het scheiden van afval krijgen zo een extra impuls.
Het college van de gemeente Nijmegen wordt gevormd door SP, GroenLinks, PvdA en De Nijmeegse Fractie en heeft de steun van de Verenigde Senioren Partij.