Nieuws

Nijmegen: huurders hoeven niet meer voor afval te betalen

NIJMEGEN - Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad is voor de afschaffing van de afvalstoffenheffing voor huurders.
Dat bleek woensdagavond tijdens de besprekingen van de Stadsbegroting 2015-2018 (pdf).

Zielige huurders

Oppositiepartijen VVD en D66 zijn fel tegen de plannen, omdat de lasten volgens hen oneerlijk worden verdeeld. In Nijmegen betalen huurders ook al geen rioolheffing. D66-raadslid Kristie Lamers reageerde fel: 'Dit college doet alsof alle huurders zielig zijn.'
Als de plannen worden ingevoerd, betalen Nijmeegse woningeigenaren alle lasten voor de inzameling van het afval en het onderhoud van de riolering.

Lastenstijgingen voor woningeigenaren

Wethouder Harriet Tiemens (Financiën): 'Huurders zijn de afgelopen jaren door maatregelen van het Rijk meer gaan betalen. We hebben ervoor gekozen om hen te ontlasten.'
Een particuliere woningeigenaar met een huis ter waarde van 180.000 euro betaalt in 2018 9% meer afvalstoffenheffing, wat neerkomt op ongeveer 84 euro per jaar. Huurders gaan erop vooruit; hun lasten dalen van 125 naar 32 euro per jaar.
De hoogte van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van de waarde van het huis. In de motie 'Wat betekent dat voor u?' (PDF) worden de extra kosten voor woningeigenaren uitgesplitst.

Relatie gemeente-corporaties

Volgens Tiemens worden vooral woningcorporaties getroffen. Zij betalen in 2018 86 euro extra voor een woning met een waarde van 138.000 euro. De oppositie maakt zich zorgen over de relatie tussen de gemeente Nijmegen en de woningcorporaties. De gemeente wil dat huurwoningen worden verduurzaamd, corporaties zouden volgens de oppositie de lastenverhoging hebben ervaren als een steek in de rug. De wethouder benadrukte dat de relatie tussen de gemeente en de corporaties nog steeds goed is.

Coalitiepartij PvdA twijfelt

Bijna alle coalitiepartijen steunen het coalitieakkoord waar de lastenverschuiving in staat. Toch lijkt de PvdA te twijfelen. Raadslid Giselle Schellekens: 'Ik denk dat het goed is om kritisch naar je eigen beleid te kijken en we zijn altijd kritisch geweest. We willen dat de wethouder eerst de financiële gevolgen doorrekent voor de maatregel wordt ingevoerd.'
Het college lijkt daar niet toe bereid. Wethouder Frings (Wonen): 'Uw handtekening staat onder het coalitieakkoord. Als u dit niet steunt, schiet u een gat in uw eigen begroting.'

Wikken en wegen

Toch wilde de PvdA niet zo ver gaan om de steun voor de plannen in te trekken. 'De antwoorden van de wethouder zijn duidelijk. Deze week gaan we wikken en wegen en besluiten we of we deze maatregel steunen.' Mocht de PvdA wel afhaken, dan blijft een meerderheid voor: 20 van de 39 zetels.
De gemeenteraad neemt 12 november een besluit over de stadsbegroting.