Nieuws

Bewoners Wijchen gaan zelf wijk controleren

WIJCHEN - Bewoners van Wijchen gaan in samenwerking met de gemeente zelf de buurt op zwerfafval controleren.
De openbare ruimte wordt ook beoordeeld op zaken zoals onkruid en hondenpoep.
De bewoners gaan dit doen met zogenoemde beeldmeetlatten, een systeem met afbeeldingen waarbij de kwaliteit in vijf niveaus kan worden gemeten. Mochten er problemen worden vastgesteld dan gaat de gemeente die oplossen.
Het project begon woensdag in samenwerking met de plaatselijke leefbaarheidsgroep in de wijk Kerkeveld. De gemeente hoopt dat het niet bij een eenmalige actie blijft en dat bewoners meerdere keren per jaar de controle gaan uitvoeren.