Nieuws

Van Dijk: 3 ton voor Vrijheidsmuseum

NIJMEGEN - De provincie wil 3 ton uittrekken, zodat de Stichting Vrijheidsmuseum WO2 toch verder kan met het maken van plannen.Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.
Het bedrag moet de stichting in staat stellen om met een sluitend exploitatieplan voor een nieuw op te richten Vrijheidsmuseum WO2 in Nijmegen.
De plannen voor dat museum zijn wankel geworden, nu het v-fonds bekend heeft gemaakt de toegezegde 6 miljoen euro in te trekken.

Verantwoord risico

Provinciale Staten reageerden steeds kritisch op het geld dat de afgelopen jaren is gereserveerd voor het Vrijheidsmuseum WO2. Gedeputeerde Van Dijk heeft er vertrouwen in dat de provinciale politiek instemt met 3 ton voor het afmaken van de plannen voor het Vrijheidsmuseum. 'Als we nu 'nee' zeggen, weten we zeker dat het er nooit komt. Ik vraag niet teveel, ik denk dat de Staten dit een verantwoord risico vinden.'
Zodra er een compleet plan ligt voor het Vrijheidsmuseum WO2, hoopt Van Dijk dat het v-fonds alsnog wil investeren in de komst van het nieuwe museum in Nijmegen.

Rijk

Volgens gedeputeerde Van Dijk moet de kring musea, die de komst van een nieuw Vrijheidsmuseum ondersteunen, breder worden. Ook wil Van Dijk samen met de provincies Noord-Brabant, Limburg en mogelijk ook Zeeland bij het Rijk meer aandacht vragen voor 'het bevrijde zuiden'. 'Wij hebben een speciaal stukje geschiedenis ten opzichte van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding die hier eerder was dan in andere delen. Er is nog geen enkel museum op dit terrein, dat door het Rijk wordt ondersteund.'