Nieuws

Vfonds laat Vrijheidsmuseum WO2 vallen: besluitvorming duurt te lang

NIJMEGEN - Het vfonds, een van de belangrijkste financiers van het Vrijheidsmuseum WO2 dat in Nijmegen moet komen, trekt zich terug.
Directeur Ton Heerts zegt dat de besluitvorming rond het oorlogsmuseum te lang duurt. Het vfonds heeft al drie jaar 6 miljoen euro voor het project gereserveerd, maar kan het geld niet langer op de bankrekening laten staan. De miljoenen worden nu in andere projecten gestoken. Ook is de negatieve sfeer rond het Vrijheidsmuseum WO2 Heerts een doorn in het oog.
Het vfonds, het nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg dreigde eind vorig jaar al de miljoenensubsidie terug te trekken als er niet snel een besluit zou worden genomen door de Gelderse politiek. 
De provincie denkt na over over een subsidie van 6 miljoen euro of 7,25 miljoen euro voor het museum. Maar het definitieve besluit is uitgesteld tot na de verkiezingen voor de Provinciale Staten maart volgend jaar. Zolang wil het vfonds niet meer wachten.
Kijk hier voor een overzicht van het Vrijheidsmuseum WO2 sinds de eerste plannen voor het museum in 2010 tot nu.

Geen definitief nee

Toch sluit Ton Heerts niet uit dat het vfonds in de toekomst wel geld in het Vrijheidsmuseum WO2 wil steken. Inhoudelijk noemt de directeur het plan voor het museum wel goed. Als daar ooit een goede financiële onderbouwing voor komt, wil het vfonds daar opnieuw naar kijken. Maar hoe groot de bijdrage dan zal zijn, is nu niet te zeggen.
Voorzitter Wim Dijkstra van Vrijheidsmuseum WO2 is er daarom van overtuigd dat het toch goed gaat komen met het museum. Het besluit van het vfonds om de 6 miljoen euro in andere projecten te steken komt voor Dijkstra niet helemaal als een verrassing. Volgend jaar wil het Vrijheidsmuseum met een betere financiële onderbouwing het vfonds ervan overtuigen toch geld in de plannen te steken. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk vindt het teleurstellend dat het vfonds de 6 miljoen euro nu intrekt, maar ook hij ziet zeker nog kansen. 

Internationale allure

Over de komst van het Vrijheidsmuseum WO2 wordt gesproken sinds 2008. De instelling moet het verhaal vertellen van de aanloop naar '40-'45, de oorlog zelf, de bevrijding en de wederopbouw. Daarnaast is het plan om in wisselexposities aandacht te besteden aan uitsluiting en vervolging. Dat zou moeten gebeuren in het Vasimcomplex (foto boven), op de zogeheten boulevard van de vrijheid. Daarnaast moet het museum de link vormen naar de Liberation Route (een herdenkingsroute). Het museum streeft naar internationale allure.

'Vage missie'

Het bedrijfsplan gaat uit van 200.000 bezoekers per jaar. Deskundigen die er op verzoek van Omroep Gelderland naar keken, oordeelden daar vernietigend over. Vage missie, te hoge schatting van de bezoekersaantallen, grote gaten in de begroting en de proporties zijn zoek.
Het project moet 29 miljoen kosten. Het vfonds, de provincie Gelderland en de stad Nijmegen zouden zelf alledrie 6 miljoen moeten inbrengen.

Gesteggel

Over de financiering wordt al enige tijd gesteggeld. Voor de jaarlijkse uitbating is minimaal 600.000 euro nodig. Het plan van gedeputeerde Jan Jacob van Dijk om het museum met 6 miljoen te steunen en daar indien nodig nog 1,25 miljoen bovenop te gooien, stuitte op veel weerstand bij de Gelderse partijen. De provincie en de gemeente Nijmegen willen alleen bijdragen aan de bouw als gegarandeerd kan worden dat er niet elk jaar tekorten ontstaan.

Omstreden

Maar ook op ander vlak is het museum omstreden. Zo wil burgemeester Harry Keereweer van Groesbeek harde toezeggingen over geld voor het opknappen van 'zijn' Bevrijdingsmuseum als de Nijmeegse grote broer er komt. Zo niet, dan gaat er slechts een klein deel van de collectie naar Nijmegen.