Nieuws

Vragen over omstreden bomenkap Spijkerkwartier

Vragen over omstreden bomenkap Spijkerkwartier
De Arnhemse Partij van de Arbeid, ChristenUnie, Zuid Centraal en de Partij voor de Dieren stelden afgelopen week vragen over de bomenkwestie in het Arnhemse Spijkerkwartier.
ARNHEM - De Arnhemse Partij van de Arbeid, ChristenUnie, Zuid Centraal en de Partij voor de Dieren stelden afgelopen week vragen over de bomenkwestie in het Arnhemse Spijkerkwartier.
De gemeente kapte 64 bomen voor nieuwbouw maar buurtbewoners waren daar fel op tegen.
Na het debat van afgelopen maandag willen de partijen de zaak nu opnieuw aanhangig maken. Door een zogenaamd 'interpellatieverzoek' proberen de partijen antwoorden te krijgen van het college. Eén van de vragen betreft de politie-inzet bij een demonstratie van bewoners. Ook is er ongenoegen over de manier van communiceren door de gemeente naar de bewoners toe.

Brief

De bewoners ontvingen een brief waarin werd aangekondigd dat de bomen op 21 oktober gemarkeerd zouden worden, om tussen 22 en 24 oktober te worden gekapt. Door de presentatie van het plan leek het voor de bewoners alsof er voor hen nooit gelegenheid was om hier inspraak in te hebben, maar de wethouder zegt dat hij 'alle bomen opnieuw had willen bekijken als er gewoon gebeld was door de bewoners'. 

Vreedzame actie afgekapt

Het ongenoegen over de ophanden zijnde bomenkap lieten de omwonenden merken en de wethouder zou daarop gebeld zijn door een raadslid. Op basis van de bezwaren kon de wethouder de kap toen stilleggen maar hij deed dit niet. Op woensdag 22 oktober kwamen de buurtbewoners daarom vreedzaam in actie tegen de kap. De politie maakte hier een einde aan. 

Politie gebeld?

Wethouder Elfrink: 'wij hebben de politie niet gebeld, dat heeft de aannemer gedaan'. De burgemeester laat weten dat het gebruikelijk is dat wanneer een aannemer of burger wordt belet in zijn werk, de politie dan wordt ingeschakeld. Volgens de 4 partijen die de vragen stellen aan het college kloppen de verklaringen niet en schakelde de gemeente wel degelijk zelf de politie in.
De PvdA, CU, PvdD en Zuid Centraal willen nu van de gemeente weten: 
  • Waarom heeft de wethouder er voor gekozen om niet met bewoners in gesprek te gaan vóórdat de bomen werden gekapt? Is er binnen het college een eenduidige communicatiestrategie afgestemd richting bewoners en actiecomité?

  • Is er gehandeld in lijn met het bestemmingsplan en is het bestaande groen zoveel mogelijk behouden?

  • Wie heeft op welk moment het verzoek aan de politie gedaan om in te grijpen bij de demonstratie?