Nieuws

Toch jacht op ganzen deze winter

Toch jacht op ganzen deze winter
Jagers mogen ook deze winter in Gelderland op ganzen schieten.
ARNHEM - Jagers mogen ook deze winter in Gelderland op ganzen schieten.
Daarvoor heeft de provincie een ontheffing gegeven.
Er zijn deze zomer onvoldoende zomerganzen geschoten en dat betekent dat vanaf 1 november mag worden gejaagd op ganzen die op boerenland verblijven.
Ruim 3 maal zoveel ganzen                                             
De inzet van de Fauna Beheer Eenheid, met daarin boeren, jagers, overheden en natuurorganisaties, is om de ganzen in de winter met rust te laten en vooral in de zomer te jagen. Het streven is een zomerstand van 29.000 grauwe ganzen, maar dat zijn er nu nog ruim 3 maal zoveel.

Schade

Er wordt in de winter alleen gejaagd op stukken grond waar boeren schade hebben van de ganzen. In de zogeheten rustgebieden wordt niet op de beesten geschoten. Ook trekganzen, voornamelijk kolganzen en brandganzen, worden zoveel mogelijk ontzien.

Ganzen blijven hier

In Gelderland groeit het aantal ganzen en daarmee de overlast die boeren hebben van de ganzen die de weilanden kaalvreten. Er komen steeds meer ganzen in Gelderland, omdat veel van die beesten niet meer wegtrekken, maar het hele jaar door hier blijven. Om het broeden van ganzen te ontmoedigen, worden straks in het vroege voorjaar koppelvormende ganzen geschoten en eieren geschud.

Vogelwerkgroep ontevreden

De vogelwerkgroep Zutphen is niet blij met het plan. Hans Grotenhuis spreekt van 'onzorgvuldig beleid bestuur van Gedeputeerde Staten. 'GS hebben door het faunabeheerplan goed te keuren de Fauna Beheer Eenheid de mogelijkheid geboden om naar eigen goeddunken binnen dat akkoord te gaan schieten.'