Nieuws

Dit zijn de 7 beste vindingen van de Wageningen Universiteit

Dit zijn de 7 beste vindingen van de Wageningen Universiteit
De Wageningen Universiteit is voor de tiende keer op rij de beste universiteit voor voltijdstudenten in Nederland.
WAGENINGEN - De Wageningen Universiteit is voor de tiende keer op rij de beste universiteit voor voltijdstudenten in Nederland.
Maar wat zijn de beste vindingen van onderzoekers van de universiteit?
1) Voedsel voor de hele wereld. De universiteit heeft in september van dit jaar een plan gepresenteerd voor voldoende voedsel voor heel de wereld. Het idee is om de landbouwproductie qua productiviteit en duurzaamheid in voedselarme landen, zoals in Afrika, te verbeteren.
2) Bestrijding malaria. Op het gebied van muggen – en speciaal malariamuggen vindt in Afrika een omvangrijk project plaats in het Victoriameer (een schiereiland daar) met behulp van vallen op zonne-energie en geuren worden malariamuggen gelokt in een geurval. Zo wordt de populatie malariamuggen steeds kleiner totdat de mug de malariaparasiet niet meer kan verspreiden (via beten). Het lukt nu om het schiereiland malariavrij te krijgen. Door dit op te schalen naar grotere gebieden kunnen grote delen van Afrika of ook Zuid-Amerika straks malariavrij worden.
3) Planten laten lampjes branden. Energie uit levende planten. Onderzoekers van de universiteit ontdekten dat ze energie kunnen halen uit de natuurlijke wisselwerking die in de bodem van vrijwel iedere plant plaatsvindt. Ze ontwikkelden een brandstofcel die dat ook daadwerkelijk doet: energie uit levende planten.
Zo zorgen planten langs de kant van de weg binnenkort voor de verlichting op het viaduct over de A12 tussen Ede en Wageningen.
4) Lieve kippen. Kippen in pluimveehouderijen staan elkaar vaak naar het leven als ze vrij rondlopen. Fokkerij en genetica onderzoekers keken naar het genoom (alle genen) van de kip – ontrafelde het genoom volledig – en weten op die manier de agressiegenen te lokaliseren. Dat maakt ‘lieve kippen’ door normale selectie mogelijk.
5) Tegengaan van verspilling van voedsel. 2 miljard euro in Nederland in de retail en 2,5 miljard bij de consument kunnen we besparen door verspilling van voedsel terug te dringen. In Wageningen wordt op allerlei vlakken daaraan gewerkt. Logistiek, gebruik van 100 % van het product, voor meerdere doeleinden, betere bewaartechnieken en vershoud-omstandigheden moeten dat % terug dringen. Bewustwording is ook zo’n factor, net als planning- niet te veel inkopen.
6) Het eten van insecten is de afgelopen 10 jaar op de kaart gezet. Wat begon met het festival nav het winnen van de zogenaamde Academische Jaarprijs - City of Insects in 2006 – is insecten eten een hot item. Kleinschalige kweek kan al veel dierlijke eiwitten met veel minder milieubelasting dan varkens- of rundvlees opbrengen. Insecten eten is ook door de FAO op de kaart gezet, mede na een Wagenings wereldcongres eerder dit jaar in de Reehorst Ede. Insecten worden als een van de belangrijke duurzame eiwitbronnen van de toekomst gezien.
7) Algen. Deze microscopische groene plantjes staan aan de basis van een nieuwe voedselketen. Het in 2011 geopende AlgaeParc telt een aantal installaties om algen te kweken. Uit het onderzoek moet de beste installatie komen die opgeschaald kan worden. Uit algen kunnen kostbare eiwitten worden gewonnen, evenals oliën en fijnchemicaliën. Wat overblijft, kan nog altijd als biobrandstof dienen. Dit soort processen – waaruit eerste de duurdere ingrediënten worden losgeweekt, gebeurt ook met biomassa van andere bronnen zoals reststromen uit de industrie (aardappel of bietenpulp) of bermgras.