Nieuws

Apeldoorn, Ubbergen en Heerde huisvesten meeste 100-jarigen

Apeldoorn, Ubbergen en Heerde huisvesten meeste 100-jarigen
De provincie Gelderland telde in januari van dit jaar 212 mensen die ouder waren dan 100 jaar.
ARNHEM - De provincie Gelderland telde in januari van dit jaar 212 mensen die ouder waren dan 100 jaar.
CBS-cijfers hierover zijn door LocalFocus in diverse overzichten en diagrammen geplaatst.
Daaruit kan worden afgelezen dat de gemeente Apeldoorn met 24 100-plussers in absolute aantallen de meeste eeuwelingen heeft in Gelderland. De gemeenten Ubbergen en Heerde hebben met 3,2 per 10.000 inwoners procentueel de meeste 100-jarigen.
Op 1 januari 2014 telde Nederland rond de 2000 inwoners van 100 jaar of ouder en dat is bijna 2 maal zo veel als op 1 januari 2000. Zeeland is met 2,4 100-plussers per 10.000 inwoners de provincie met relatief de meeste 100-jarigen. De provincie Flevoland staat onderaan met 0,3 100-plussers per 10.000 inwoners.
Kijk hieronder hoeveel mensen van 100 jaar en ouder er in uw gemeente wonen.