Nieuws

Actieplan voor behoud argusvlinder

WAGENINGEN - De Vlinderstichting in Wageningen vreest voor het voortbestaan van de argusvlinder.
De vlinder nam in de afgelopen 20 jaar met 98 procent af in aantal.
In Gelderland is het gevleugelde insect alleen nog in het uiterste westen van het Rivierengebied te zien. Om de argusvlinder van de ondergang te redden is een actieplan opgesteld.
In het actieplan staat waar de rups en de latere vlinder nog voorkomt. Ook staat erin wat er moet gebeuren om te zorgen dat de soort weer terugkomt in Oost-Nederland. Volgens ecoloog Anthonie Stip van de Vlinderstichting is het beter als de bermen langs de weg gefaseerd worden gemaaid. Op die manier wordt voorkomen dat alle voeding voor de insecten in een keer verdwijnt. 'Dan hebben ze toch nog wat te eten en dus meer overlevingskans', legt hij uit.
In Wageningen heeft de Vlinderstichting meerdere velden waar onderzocht wordt door welke factoren de vlinder niet kan overleven. Onder meer de temperatuur, luchtvochtigheid en het aantal rupsen wordt gemeten op velden met verschillende ondergronden.