Nieuws

Besluit uitbreiding Lelystad Airport later

Besluit uitbreiding Lelystad Airport later
Het definitieve besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport loopt mogelijk 5 maanden vertraging op.
ARNHEM - Het definitieve besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport loopt mogelijk 5 maanden vertraging op.
Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Wilma Mansveld aan de Tweede Kamer.
De milieu-effectrapportage moet worden aangevuld met informatie over onder meer geluidshinder en de verstorende effecten van het extra vliegverkeer voor vogels in de Oostvaardersplassen en daarom is er oponthoud.
Het vliegveld mag van het kabinet groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar in 2023. Een deel van de toestellen komt over de Veluwe. De gemeenten Elburg en Oldebroek maken zich zorgen over geluidsoverlast en risico's voor de gezondheid.