Nieuws

Brandweer Zutphen steekt zelf huis in brand

ZUTPHEN - De brandweer die zelf brand sticht.
Het gebeurt met ingang van vandaag deze hele week in Zutphen. Daar zet de brandweer huizen in afbraakwijk De Mars in brand, met als doel daarvan te leren. 'Wij zijn geen pyromanen, maar willen wel weten hoe een vuurtje brandt.'
De zogeheten praktijkexperimenten worden uitgevoerd door Brandweer Nederland en de Brandweeracademie. Die willen met de proeven zien hoe in de praktijk vuur en rook door een woning gaat. Voor Nederlandse begrippen zijn het unieke experimenten met een grote wetenschappelijke waarde voor de brandweer. Doel is uiteindelijk om de veiligheid bij brand in Nederland te vergroten voor burgers en brandweermensen.

Praktijkexperimenten

De experimenten maken deel uit van drie grote onderzoeken die de Brandweeracademie dit najaar uitvoert voor en met de brandweer. Deze onderzoeken richten zich op het brandverloop en op de effectiviteit van rookmelders en waterleidingsprinklers. Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde van de Brandweeracademie: 'Om te onderzoeken hoe een brand in een echte praktijksituatie zich ontwikkelt in een gemiddelde Nederlandse woning is praktijkonderzoek noodzakelijk. Daarom voeren we de testen uit in sloopwoningen, die worden ingericht met meubilair anno 2014. Het is in Nederland niet eerder gelukt om zulke grootschalige experimenten op te zetten op het gebied van onder andere brandverloop. De brandweer goes science. Dat is best spannend, maar tegelijkertijd ongelooflijk belangrijk.'

Gemeente Zutphen

De experimenten worden gehouden in de wijk De Mars in Zutphen. Vanwege het maatschappelijk belang ondersteunt de gemeente Zutphen de testen van harte. Dit doet zij door in de voormalige woonwijk De Achtermars ruimte te bieden voor de experimenten. De experimenten worden volledig 'gecontroleerd' uitgevoerd. De brandweer doet hierbij samen met de gemeente al het mogelijke om overlast of vervuiling voor bedrijven, bewoners en het milieu tot een minimum te beperken.
Op een steenworpafstand van de plek waar de branden worden gesticht, wonen nog mensen. Een van de bewoners laat weten het jammer te vinden dat de volkswijk te gronde gaat. Maar hij is blij dat de brandweer er nog wat kan leren.

Samenwerking

Aan de experimenten werken brandweermensen uit het hele land mee. Het Woonbedrijf ieder-1, de gemeente Zutphen en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn nauw betrokken bij de experimenten.
Tijdens de testweek zijn er dagelijks foto’s en filmpjes van de testen te zien op internet en Twitter (#brw14).