Nieuws

Harderwijk: samenwerking tegen ID-fraude

Harderwijk: samenwerking tegen ID-fraude
De gemeente Harderwijk gaat samen met andere gemeenten en verschillende instanties samenwerken om identiteitsfraude beter aan te pakken.
HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk gaat samen met andere gemeenten en verschillende instanties samenwerken om identiteitsfraude beter aan te pakken.
Identiteitsfraude wordt in toenemende mate gepleegd, zo zegt de gemeente. Een deel van de fraude wordt veroorzaakt door onjuiste inschrijvingen bij gemeenten. Als het daar mis gaat kunnen de fraudeurs toegang krijgen tot ongeveer 600 Nederlandse instanties, zoals de woningbouwstichtingen en de Belastingdienst.
De baliemedewerkers in de gemeente Harderwijk zijn opgeleid om fraude te herkennen, maar een gezamenlijke aanpak met verschillende partijen zal effectiever zijn. Zo zal de gemeente bijvoorbeeld informatie uitwisselen met de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Openbaar Ministerie.