Nieuws

Verzet tegen financieel plan Vrijheidsmuseum WO2

Verzet tegen financieel plan Vrijheidsmuseum WO2
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk komt met een nieuw voorstel voor de financiering van het Vrijheidsmuseum WO2 in Nijmegen.
ARNHEM/NIJMEGEN - Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk komt met een nieuw voorstel voor de financiering van het Vrijheidsmuseum WO2 in Nijmegen.
Het plan om het museum met 6 miljoen euro te steunen en daar indien nodig nog 1,25 miljoen bovenop te doen, stuitte op te veel weerstand bij de Gelderse politieke partijen.
Dat bleek woensdag bij een vergadering in het provinciehuis. Het Vrijheidsmuseum WO2 moet een aanvulling zijn op de bestaande oorlogsmusea in de regio en moet het complete verhaal vertellen.
Provinciale Staten vinden de financiële onderbouwing van het plan niet compleet. Daardoor wordt het een onzeker plan. Verschillende partijen benadrukten nog eens dat ze geen zin hebben om bij te dragen aan de exploitatie.

Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Er is van verschillende kanten kritiek op de plannen. Burgemeester Harry Keereweer van de gemeente Groesbeek stelde de verhoudingen op scherp. Hij wil harde toezeggingen over geld voor het opknappen van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, als het Vrijheidsmuseum WO2 er komt. Als hij die toezegging niet krijgt, gaat er geen groot deel van de collectie naar het nieuwe museum.
Burgemeester Bruls van de gemeente Nijmegen sprak ook in en riep op om het plan te steunen.
Gedeputeerde Van Dijk wil nog steeds dat er in de Provinciale Statenvergadering van 12 november een besluit wordt genomen over de financiering van het nieuwe museum in Nijmegen.