Nieuws

12 Gelderse plannen van burgers voor windmolens

12 Gelderse plannen van burgers voor windmolens
Er zijn 12 burgerinitiatieven voor windmolens in Gelderland.
ARNHEM - Er zijn 12 burgerinitiatieven voor windmolens in Gelderland.
Dat zei gedeputeerde Traag woensdagavond in een commissievergadering in het provinciehuis. Het gaat om initiatieven in onder meer Eefde, Apeldoorn, Voorst, Wageningen, Nijmegen, Lochem en de gemeente Lingewaard. In sommige gevallen gaat het nog om een plan, in andere gevallen is het al iets concreter, lichtte een provinciewoordvoerder toe.
De provincie heeft de taakstelling om in 2015 230,5 megawatt aan duurzame energie op te wekken. Het is de vraag of de provincie Gelderland dat gaat halen. Zo is bijvoorbeeld een windmolenpark bij de uiterwaarden van de Nederrijn bij Wageningen onlangs afgevallen, omdat Rijkswaterstaat daar een stokje voor heeft gestoken. 

Draagvlak

CDA en VVD hamerden in de vergadering nog eens op het belang van draagvlak voor windmolens. Deze partijen vinden dat de provincie alleen moet meewerken aan windmolenparken waarvoor draagvlak is bij de betrokken gemeenteraad of gemeenteraden.
Gedeputeerde Traag zei dat ze gemeenten en projectontwikkelaren de opdracht heeft gegeven om te werken aan draagvlak, maar dat dit tijd kost. Ook voor het plan de Bijvanck, tussen Loil en Angerlo, waar zowel de gemeenteraad in Zevenaar als Montferland tegen heeft gestemd, probeert de gedeputeerde alsnog draagvlak te krijgen.
Het is nog niet duidelijk wat de precieze status is van de 12 burgerinitiatieven en of er in de gemeenteraden draagvlak is voor deze plannen voor windmolens.