Nieuws

'Sluiting van kazernes is niet aan de orde!'

'Sluiting van kazernes is niet aan de orde!'
Sluiting van brandweerkazernes is niet aan de orde.
APELDOORN - Sluiting van brandweerkazernes is niet aan de orde.
Dat benadrukt Erwin te Bokkel van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Zo'n twee jaar geleden moesten de brandweerkorpsen gaan werken op regionaal niveau in plaats vanuit afzonderlijke gemeentes.  De korpsen hebben de opdracht om het materiaal zoals spuitwagens, zo optimaal mogelijk te verdelen over de verschillende kazernes die zijn overgebleven na de reorganisatie.

'Het gaat niet alleen om geld'

Erwin Te Bokkel van de VNOG: 'Het heeft met veel meer te maken dan alleen met geld. We kijken ook naar wat voor ons belangrijk is. Bij ons is dat incidentbestrijding zeg maar blussen en risicobeheersing, dus letten op de veiligheid in onze regio.' De VNOG wil per gebied in haar regio volgens een wetenschappelijk onderbouwde methode alle risico's in kaart te brengen. 'Daarbij kijken we naar dingen als de beschikbaarheid van voldoende bluswater, de aanwezigheid van risicovolle bedrijven, oude binnensteden enzovoort', aldus Te Bokkel. Op basis van die risico's wordt de inzet per gebied vastgesteld, dat kan dus betekenen dat in het ene gebied meer materieel beschikbaar komt dan in het andere. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er daarbij ook materieel verdwijnt.

Eind oktober duidelijkheid

Eind oktober beslissen de 22 burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland over het plan van de brandweerkorpsen om de middelen te herschikken over de verschillende kazernes.
Maandag werd bekend dat de brandweer in een andere regio, Gelderland-Midden, overweegt met minder wagens te gaan rijden.