Nieuws

Brandweer Gelderland-Midden: minder wagens, soms later ter plekke

ARNHEM - De brandweer Gelderland-Midden overweegt met minder brandweerwagens te gaan werken.
Volgens het korps kan het gebruik van wagens efficiënter. Ook wil het in sommige gevallen afwijken van de wettelijke tijdnorm.
De brandweer moet efficiënter gaan werken en dus kijkt elke regio naar hoe dat moet gebeuren. In Gelderland-Midden zijn vier scenario's gemaakt. In het gunstigste scenario krijgt de brandweer er geld bij, in het laatste moet het korps zich alleen concentreren op kerntaken. In alle scenario's is er sprake van minder wagens. Het gaat in totaal om 10 tot 15 wagens minder van de 69 nu. Dan gaat het om tankautospuiten, redvoertuigen en hulpverleningswagens.
In het verleden regelden gemeenten zelf hun wagens. 'En in de praktijk betekent dat er in sommige gemeenten wat teveel materieel is ten opzichte van het aantal meldingen.' Er zijn dus wagens die niet heel hard nodig zijn. Alle posten in Gelderland-Midden blijven overigens behouden.

'Uitrukken op maat'

De Brandweer Gelderland-Midden wil 'gemotiveerd afwijken van de wettelijke aanrijtijd'. Het gaat om objecten waar weinig risico op brand is en waar de aanrijtijd nu op 5 of 6 minuten ligt. Het gaat om een beperkt aantal objecten, zegt een woordvoerder. De aanrijtijd moet in dit soort gevallen als het aan het korps ligt van 6 naar 8 minuten. 'We werken met vrijwilligers. Die moeten dan binnen een minuut op de kazerne zijn. Dat is gewoon onhaalbaar. We moeten realistisch zijn.'
Daarnaast is 'uitrukken op maat' een doel. Dat betekent dat naar de aard van de melding wordt gekeken voordat er wordt uitgerukt. 'Laat heel helder zijn: naar een woningbrand gaan we altijd met een wagen met zes mensen. Maar een cavia in het toilet, daar hoef je niet met groot materieel naartoe. Mocht het nodig zijn dat er meer mensen ergens naartoe gaan, dan kunnen die altijd later worden gestuurd.'

Eind oktober verder overleg

Het bestuur van de brandweer Gelderland-Midden, waarin onder meer de burgemeesters en de wethouders die belast zijn met gezondheid zitting hebben, gaat eind oktober praten over het voorstel van de brandweer. Er is dus nog niets definitief besloten. Het personeel is vorige week al wel ingelicht.
 Ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat eind oktober een voorstel over de toekomst van de brandweer bespreken. Ook daar wordt gekeken naar materieel, maar netto gezien zullen er niet minder wagens zijn. De regio Gelderland-Zuid kon nog niet reageren.