Nieuws

Vergunning voor AZC Zutphen aangevraagd

ZUTPHEN - De eigenaren van de oude recherche en kaderschool in Zutphen hebben een vergunning aangevraagd om de school te verbouwen in een opvangplek voor vluchtelingen.
Daarmee komt de komst van een nieuw AZC in het gebouw een stapje dichterbij.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil 8 55 vluchtelingen opvangen in het complex. Daarvoor is een verbouwing nodig. De benodigde vergunning daarvoor is nu aangevraagd. In eerste instantie wil het COA bijna 760 mensen in het pand huisvesten, na een jaar kan dat met nog eens bijna honderd plaatsen uitgebreid worden.

Vergunningsaanvraag ter inzage

De vergunningsaanvraag belandt waarschijnlijk volgende week bij de gemeente op de stoep en wordt gepubliceerd op de site van de gemeente en via officielebekendmakingen.nl.  Geinteresseerden hebben dan 8 weken de tijd om de aanvraag in te zien. Ook kunnen zij bezwaar- en beroepsprocedures beginnen in die tijd. Na de termijn van 8 weken beslist de gemeente of de vergunning verstrekt wordt.

Omwonenden brengen advies uit

Omwonenden maakten zich tijdens informatiebijeenkomsten zorgen over de komst van het AZC. Ze zijn bang dat het grote aantal asielzoekers tot problemen leidt. Ook zijn er zorgen over de prijzen van de huizen.
De omwonenden zijn verenigd in een adviesgroep. 22 oktober aanstaande bieden ze de gemeente en het COA hun advies aan over de komst van het AZC.