Nieuws

Noord-Veluwe heeft WMO-zorg voor 2015 rond

Noord-Veluwe heeft WMO-zorg voor 2015 rond
De zes gemeenten van de Noord-Veluwe tekenen binnenkort voor 2015 de contracten met 51 instanties die dagbesteding, individuele begeleiding, kort verblijf en hulp in de huishouding bieden.
HARDERWIJK - De zes gemeenten van de Noord-Veluwe tekenen binnenkort voor 2015 de contracten met 51 instanties die dagbesteding, individuele begeleiding, kort verblijf en hulp in de huishouding bieden.
Ze zijn de eerste in Gelderland die dit geregeld hebben.
Die constructie gaat 1 januari 2015 in. Met ingang van die datum ligt de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, kortdurend verblijf en ondersteuning voor en opvang van volwassenen bij gemeenten. Voorheen was dit AWBZ-zorg die het Rijk regelde.

Keuzemogelijkheid

Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek vinden dat hun inwoners met de ruim 50 instanties voldoende keuzemogelijkheid hebben. Mensen die nu nog onder de AWBZ vallen, houden hun hulp of ondersteuning in ieder geval tot januari 2016. Als dat mogelijk is, houden ze de zorg van dezelfde organisatie.

Afgewezen offertes

Er zijn zo'n 10 zorgleveranciers die geen contract hebben gekregen. "Omdat ze te laat waren met de offerte, omdat ze nog geen cliënten in de regio hadden of omdat ze niet voldaan hebben aan de eisen van de nieuwe zorg. De bedoeling is dat de zorgaanbieders zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van cliënten gaan stimuleren en vrijwilligers in hun omgeving erbij zoeken die hulp kunnen verlenen. Niet alle aanvragers hebben aan deze eisen voldaan", aldus Alma Knol-van Maanen, projectleider WMO van Regio Noord-Veluwe.
Degenen die zorg krijgen van een instantie waar de gemeenten geen contract mee hebben gesloten, moeten over naar een ander. De gemeente wil niet zeggen om welke organisaties het gaat. Ambtenaren van Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek nemen in oktober en november contact met hen op over een andere zorgaanbieder.
Het samenwerkingsverband Noord-Veluwe is samen met Zeewolde in juni met een procedure begonnen. Zorgaanbieders konden intekenen op 'klussen'. Voor die nieuwe taken is minder geld beschikbaar. De gemeenten van de Noord-Veluwe en Zeewolde lossen dat probleem onder andere op door de tarieven voor 2015 op het prijspeil van 2013 te baseren.