Nieuws

Vrouwen van Nu uit Gelderland vieren 75-jarig jubileum

ZUTPHEN - Vrouwen van NU is de grootste vrouwenvereniging van Nederland, alleen Gelderland telt al 7000 leden.
Dinsdag was het feest voor de Gelderse afdeling, toen werd het 75-jarige bestaan gevierd in de Hanzehof in Zutphen.
In 1939 werd de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen, de voorloper van Vrouwen van NU, opgericht. Met als doelstelling 'de bevordering van de belangen in den ruimste zin, van plattelandsvrouwen'.

Speerpunten

De speerpunten waren onder meer het meewerken aan de verbetering van de culturele maatschappelijke, hygiënische en economische toestanden op het platteland, het bevorderen van landbouwhuishoudonderwijs en de belangstelling voor het leven op het platteland vergroten.

Moderne onderwerpen

Na de oorlog werd de naam 'de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen', gewijzigd in 'Bond van Plattelandsvrouwen'. Tijdens de wederopbouw nam het aantal vrouwen met een andere achtergrond toe. De cursussen die werden gegeven, gingen steeds vaker over moderne onderwerpen als woninginrichting, maatschappelijk werk, emigratie, opvoedkunde en vrede. Deze trend werd in de jaren 70 doorgezet. Later vond er een verschuiving plaats in de activiteiten en zo kwam er meer aandacht voor scholing en training en kwam er meer aandacht voor zelfontplooiing.

Vrouwen van Nu

In 2002 volgde een derde naamsverandering en zo kreeg 'de Bond van Plattelandsvrouwen'  de nieuwe naam 'Vrouwen van Nu'. 'In die 75 jaar is er veel veranderd maar het ontmoeten, het aandacht hebben en het er zijn voor elkaar. Is nog steeds waar we voor staan', laat Jenny de Beer van Vrouwen van Nu weten. 

Activiteiten

Met de 46.000 leden, georganiseerd in ruim 525 afdelingen, is het de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Leden kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten als computercursussen, boekhoudtrainingen en workshops als 'spreken in het openbaar'. Daarnaast zijn er maandelijkse bijeenkomsten. En kunnen vrouwen deelnemen aan verschillende fietsgroepen, reisgroepen, kunst -en tuingroepen.