Nieuws

Tweede Kamer wil Foppen hard aanpakken

De Tweede Kamer is ontevreden over de uitkomsten van het spoeddebat over visverwerker Foppen uit Harderwijk donderdagavond.
ARNHEM - De Tweede Kamer is ontevreden over de uitkomsten van het spoeddebat over visverwerker Foppen uit Harderwijk donderdagavond.
Minister Schippers gaat boetes voor bedrijven die in de fout gaan fors verhogen, maar dat vinden SP, PVV en de PvdA niet genoeg. De PVV vindt dat het bedrijf alsnog gesloten moet worden. De PvdA vraagt zich af hoe vaak een bedrijf de fout in mag gaan, voor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de tent sluit.

Willens en wetens

Het spoeddebat donderdagavond kwam er na berichtgeving door Omroep Gelderland. Door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)  kreeg de omroep documenten in handen waaruit blijkt dat Foppen vóór de salmonella-uitbraak in 2012 al vaker was beboet voor onhygiënische toestanden. Ook heeft het bedrijf in 2010 willens en wetens met listeria besmette zalm op de markt gebracht. Experts concludeerden dat de salomonellacrisis in 2012 dan ook niet 'uit de lucht is komen vallen'. In de zomer van 2012 werden meer dan 20.000 mensen ziek na het eten van de met salmonella besmette zalm. Tenminste vier mensen zijn overleden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht de zaak en concludeerde dat Foppen één van de betere bedrijven was en dat er sprake was van een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden. De SP zet grote vraagtekens bij dat rapport.

Veel te mild

Van Gerven (SP) noemt het rapport van de raad veel te mild en suggereerde dat voorzitter van de Onderzoeksraad, Tjibbe Joustra, Foppen de hand boven het hoofd had gehouden. Minister Schippers twijfelt vooralsnog niet aan het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zij vindt wel dat Foppen veel te lage boetes heeft gekregen voor haar rol in de salmonellacrisis. De maximale boete van 4200 euro gaat omhoog naar 81.000 euro.
Wat de minister betreft kan Foppen zich geen fouten meer permitteren. Volgens haar zit de NVWA er bovenop. "De NVWA heeft in vergelijking tot 2013 85 fte erbij gekregen. Het toezicht is verscherpt."

Naming and Shaming

Schippers wil ook het systeem van 'Naming and Shaming' invoeren. Dat betekent dat gepubliceerd wordt welke bedrijven beboet worden. De Tweede Kamerleden vinden dat onvoldoende. De PVV heeft al aangegeven moties te gaan indienen. Die worden nog voor het herfstreces in de Kamer behandeld.
Letselschadespecialist Yme Drost zat op de publieke tribune donderdagavond. Hij vertegenwoordigt 500 slachtoffers van de salmonellacrisis. Drost heeft inmiddels opnieuw aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Hij vindt dat Foppen nalatig is geweest en strafrechtelijk moet worden vervolgd.
Meer informatie over het onderzoek naar Foppen leest u in een uitgebreid dossier op foppen.gld.nl