Nieuws

Meer zorgtoeslag uitgekeerd

Meer zorgtoeslag uitgekeerd
Het Rijk heeft dit jaar meer toeslagen voor woon, zorg en kinderen uitgekeerd.  In totaal is er in 2013 10,4 miljard euro uitgekeerd.
ARNHEM - Het Rijk heeft dit jaar meer toeslagen voor woon, zorg en kinderen uitgekeerd.  In totaal is er in 2013 10,4 miljard euro uitgekeerd.
Dat is 0,3 miljard meer ten opzichte van 2012.
In 2013 kwamen minder huishoudens in aanmerking voor de zorgtoeslag. Tegelijkertijd gingen de basispremie en het eigen risico omhoog. Omdat de laagste inkomens gecompenseerd werden voor die stijgende zorgkosten, zijn de uitgaven van het Rijk toch gestegen. 

5,1 miljard zorgtoeslag

Er is in totaal 5,1 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2006. Niet alleen de laagste inkomens kregen zorgtoeslag, ook 3 op de 10 huishoudens in de hoogste inkomensklassen kregen de toeslag. Dat komt door meerderjarige jongeren die nog bij hun ouders wonen en weinig eigen inkomen hebben. 

Uitgaven kinderopvangtoeslag gedaald

Naast de zorgtoeslag werd er over 2013 ook meer huurtoeslag uitgekeerd. De uitgaven voor het kindgebonden budget bleven ongeveer gelijk. De uitgaven voor kinderopvangtoeslag zijn als enige gedaald. Dat komt onder meer doordat minder huishoudens die toeslag ontvangen. Daarnaast kiezen ouders vaker voor een andere mogelijkheid van kinderopvang, zoals een oppas, omdat dit goedkoper is.