Nieuws

Aantal tieners gaat dalen, met name in de Achterhoek

Aantal tieners gaat dalen, met name in de Achterhoek
Het aantal tieners in Nederland neemt naar verwachting in de komende 10 jaar met 160.000 af tot 1,9 miljoen 2025.
DEN HAAG - Het aantal tieners in Nederland neemt naar verwachting in de komende 10 jaar met 160.000 af tot 1,9 miljoen 2025.
De afname is het grootst in de Achterhoek en de kop van Noord-Holland: meer dan 15 procent.
Dat staat in een woensdag gepubliceerde bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Bij de 10- tot 15-jarigen verwachten het CBS en het Planbureau landelijk een daling van 11 procent. De verwachte daling voor 15- tot 20- jarigen is met bijna 5 procent aanzienlijk minder.

Vergrijzing en verhuizingen

Alleen in de vijf regio's in de Randstad verwacht het CBS nog een toename van het aantal tieners. Het CBS noemt de vergrijzing een belangrijke reden voor de verschillen tussen de regio's. Daarnaast spelen verhuizingen van jongeren naar studentensteden een rol. Het bureau wijst erop dat als het aantal jongeren in een regio afneemt, dit gevolgen zal hebben voor het aanbod aan onder meer onderwijs en sport- en recreatievoorzieningen.