Nieuws

'Huisdieren ook mee de schuilkelder in?'

'Huisdieren ook mee de schuilkelder in?'
Is er in atoomschuilkelders ook plaats voor honden en katten? Dat vraagt de Apeldoornse fractie van de Partij voor de Dieren zich af.
APELDOORN - Is er in atoomschuilkelders ook plaats voor honden en katten? Dat vraagt de Apeldoornse fractie van de Partij voor de Dieren zich af.
De partij wil van het college weten hoe er wordt omgegaan met meegebrachte huisdieren als de bevolking dekking moet zoeken. Aanleiding zijn de politieke spanningen in de wereld, waardoor volgens de partij de angst voor nucleair terrorisme stijgt.
Apeldoorn had ten tijde van de Koude Oorlog een grote schuilplaats voor 7500 mensen, maar die is omgebouwd tot parkeergarage. De Partij voor de Dieren wil weten of er nog andere schuilkelders zijn.
De vragen van de PvdD Apeldoorn:
1. Beschikt de gemeente Apeldoorn nog over werkende atoomschuilkelders? Zo ja, welke en voor hoeveel personen?
2. In hoeverre is Parkeergarage Brinkhof nog te gebruiken als atoomschuilkelder?
3. Wie beheert de sleutel van eventuele schuilkelders en wie bepaalt de toegang tot eventuele

schuilkelders?
4. Hoe ziet het evacuatie/rampenplan eruit in geval er een atoomaanval dreigt?
5. Hoe wordt de bevolking op de hoogte gesteld van de locatie van eventuele schuilkelders en

wat zij moeten doen bij een atoomaanval?
6. Hoe vindt de selectie plaats wie wel en wie niet gebruik kan/mag maken van een
atoomschuilkelder? Kunt u motiveren waarom u voor deze selectiemethode kiest?
7. Hoe wordt omgegaan met eventuele huisdieren, die inwoners willen meenemen als zij in een
atoomkelder gaan schuilen?
8. Bent u van plan meer aandacht te besteden aan de veiligheid van onze inwoners gezien de
toenemende spanningen in de wereld en het toenemende risico van nucleair terrorisme? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?