Nieuws

PvdA: Balkenendenorm te hoog voor Gelderse bestuurders

PvdA: Balkenendenorm te hoog voor Gelderse bestuurders
De provincie Gelderland moet een zogenoemde gedeputeerdennorm invoeren voor de inkomens van bestuurders van instellingen die subsidie krijgen van de provincie.
ARNHEM - De provincie Gelderland moet een zogenoemde gedeputeerdennorm invoeren voor de inkomens van bestuurders van instellingen die subsidie krijgen van de provincie.
Dat vindt de Gelderse PvdA. Een gedeputeerdennorm zou betekenen dat bestuurders niet meer mogen verdienen dan  ongeveer 120.000 euro per jaar.
Aanleiding voor het plan van de PvdA is een recente uitspraak van de Raad van State, die bepaalt dat provincies en gemeenten hun eigen norm kunnen hanteren.
Nu nog hanteert de provincie de landelijke zogenoemde WNT-norm, ook wel bekend als de Balkenende-norm. Volgens deze norm mogen bestuurders van gesubsidieerde organisaties niet meer verdienen dan ruim 230.000 euro. En in januari 2015 wordt dit een bedrag van 170.000 euro.
PvdA statenlid Piet Wanrooij vindt dit bedrag alsnog te hoog en wil dat Gelderse bestuurders niet meer gaan verdienen dan 7900 euro per maand. Inclusief alle verdere bijdrages en onkosten en uitkeringen zou dat een jaarsalaris opleveren van circa 120.000 euro.

Gedeputeerde Markink niet eens met voorstel

Gedeputeerde Markink is geen voorstander van een gedeputeerdennorm. 'We hebben alle salarissen van de gesubsidieerde instellingen al eens getoetst. Een nieuwe norm, betekent dat we dat allemaal opnieuw moeten doen.'
De PvdA wil dat de gedeputeerdennorm zo snel mogelijk in de subsidieverordening wordt opgenomen. De partij gaat een motie indienen. Daar zal in de Provinciale Statenvergadering van september over gestemd worden.