Nieuws

Bewoners Stokkum in actie tegen fusie St. Suitbertusschool

Bewoners Stokkum in actie tegen fusie St. Suitbertusschool
De mogelijke sluiting van de St.
STOKKUM - De mogelijke sluiting van de St.
Suitbertusschool in Stokkum kan rekenen op flink verzet van het Team Behoud School Stokkum, een groep inwoners van het dorp. Het team gaat met een petitie langs de deuren en vraagt andere inwoners te tekenen.
Het grote pijnpunt is de fusie die de Stichting Katholiek Onderwijs in Bergh (SKOB) wil doorvoeren in 2015. De St. Suitbertusschool zou dan samengaan met de Mariaschool in het naburige 's-Heerenberg. Reden voor de fusie is de daling van het aantal leerlingen. Op den duur zou de school hierdoor niet meer levensvatbaar zijn omdat het aantal leerlingen dan onder de 80-leerlingengrens komt. 

'Veel aanwas'

Volgens John Schriek, die als ouder samenwerkt met de actiegroep, is daarvan geen sprake: 'De overheid kijkt vooral naar geboortecijfers, en die blijven inderdaad achter. Maar als we kijken naar de aanwas van buiten Stokkum door mensen die verhuizen naar ons dorp, dan hebben we het al snel over 30 tot 40 procent van het totaal aantal leerlingen. Het totaal aantal leerlingen zal wel een dip krijgen maar gezien het aantal kavels dat te koop staat, is er wel kans op nieuwe leerlingen.' Behoud School Stokkum denkt dat de basisschool zeker nog tot 2023 kan voldoen aan de gemeentelijke of landelijke opheffingsnorm. Bovendien is er volgens het team financieel gezien geen probleem de school open te houden. 

Petitie

Op 25 september bieden tegenstanders van de fusie de petitie aan het B&W aan op het gemeentehuis in 's-Heerenberg. Schriek: 'Nog niets is zeker. Wanneer het plan en de effecten van de fusie helder zijn, zal dit langs meerdere partijen moeten, onder andere langs het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen de sluiting van de St. Suitbertusschool weliswaar niet tegenhouden maar een negatief advies van hen kan het SKOB ook niet zomaar naast zich neerleggen.'

Spookdorp

De sluiting van de basisschool in Stokkum zullen volgens de actiegroep veel negatieve gevolgen hebben. Zo zou de huizenprijs dalen en kunnen huizen onverkoopbaar raken, loopt het verenigingsleven in Stokkum terug en vergrijst het dorp, waardoor Stokkum 'een spookdorp' wordt.

Noodklok

In Hoog-Keppel heeft een basisschool zich recent losgemaakt van de koepel waar zij onder viel, om een fusie te voorkomen. Daar ging jaren aan strijd vooraf. De school is nu aangesloten bij de landelijke koepel voor kleine scholen. John Schriek: 'Wij houden contact met deze school en andere organisaties over de optie om eventueel zelfstandig verder te gaan.' Komende zaterdag luiden Schriek en anderen om 5 voor 12 de 'noodklok' in de Suitbertuskerk in Stokkum om aandacht te vragen voor de St. Suitbertusschool.

Fusie is nodig

SKOB liet eerder al weten dat de scholen moeten fuseren en dat ook een onderzoek van de gemeente Montferland daar niets aan kon veranderen. In dat onderzoek kwam naar voren dat de kleine basisscholen in de gemeente tot 2016 open zouden kunnen zijn, maar de stichting blijft bij het standpunt dat de school in 2015 moet fuseren.
Lucy Hermsen, directeur van SKOB: 'De fusie is vooral nodig om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. As de school nu open blijft zijn de groepen dusdanig klein dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. Dan krijg je bijvoorbeeld dat kinderen uit groep 4 liedjes meezingen van kinderen uit groep 8, dat is niet de bedoeling.'