Nieuws

Fors tekort bedreiging voor Vrijheidsmuseum

Fors tekort bedreiging voor Vrijheidsmuseum
Het nog op te richten Vrijheidsmuseum dat op het Vasimterrein in Nijmegen is gepland, zal jaarlijks een structureel tekort opleveren.
NIJMEGEN - Het nog op te richten Vrijheidsmuseum dat op het Vasimterrein in Nijmegen is gepland, zal jaarlijks een structureel tekort opleveren.
Hoeveel dat tekort is, zal deze week duidelijk worden als het bedrijfsplan wordt gepresenteerd. Maar nu al is duidelijk dat er een wankele exploitatie zal zijn.

Overheidssteun is nodig om ambities waar te maken

De komst van het Vrijheidsmuseum is al jaren veel besproken. Het museum moet het hele verhaal van de Tweede Wereldoorlog gaan vertellen en de bedoeling is dat het museum internationale allure krijgt. Om die ambities waar te maken zal er landelijk en Europees steun gezocht moeten worden bij de overheid. En er zullen fondsen en sponsors gevonden moeten worden om het plan zoals het er nu ligt financieel waar te maken, aldus ingewijden.

'Er zal een structureel tekort zijn'

Het museum is gepland op de plek van de oude fabriekshal De Vasim, bij de nieuwe stadsbrug. De plek waar 70 jaar geleden militairen de Waal overstaken tijdens de operatie Market Garden. Op dit moment is het pand in gebruik door het kunstenaarscollectief van Cultuurspinnerij De Vasim. Vorig jaar voelden de kunstenaars die er hun atelier hebben zich in de steek gelaten doordat ze niet betrokken werden bij de plannen. 'Sinds de projectmanager van het Vrijheidsmuseum aan de slag is gegaan, is het proces een stuk positiever verlopen. We zijn in goed overleg met elkaar. Maar er is een wankele exploitatie wat het voor iedereen spannend maakt. Er zal een structureel tekort zijn. De vraag is of de politiek aan zal gaan sluiten', aldus Geert Jan van den Goor van Cultuurspinnerij De Vasim.

Onderzoeken naar tekort

Het Vrijheidsmuseum zegt nog genoeg mogelijkheden te zien om de ambities waar te maken, maar wil tot zondag niet inhoudelijk reageren op het bedrijfsplan. De provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen hebben eerder aangegeven dat er niet structureel geld bijgelegd zal worden. Er zijn al meerdere onderzoeken gedaan naar een mogelijk structureel tekort. Onderzoeksbureau Berenschot, ingehuurd door de initiatiefnemers van het museum, kwam uit op een jaarlijks exploitatietekort van 150.000 euro. Het onderzoeksbureau Boei dat is ingeschakeld door de Vasimondernemers kwam in de berekeningen uit op een tekort van 7 ton. Hoeveel de uiteindelijke raming van het nieuwe bedrijfsplan zal zijn, wordt zondag duidelijk als het plan gepresenteerd wordt.

Uitkomst haalbaarheidsonderzoek uitgesteld

Veel partijen zeiden vorig jaar al bang te zijn dat het museum zelf onvoldoende geld kan binnenhalen en sterk afhankelijk wordt van subsidies. Daarom is in december besloten dat er voor 600.000 euro een haalbaarheidsonderzoek zal komen. Provincie, gemeente Nijmegen en het vfonds hebben hiervoor ieder 200.000 euro betaald. Het resultaat hiervan is het bedrijfsplan dat zondag wordt gepresenteerd. Er zal nog een onafhankelijke second opinion worden uitgevoerd die eind september is afgerond.  Provinciale Staten zullen in de vergadering van 12 november verdere besluiten nemen.

Reactie vfonds

Het Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is één van de grote financiers van het Vrijheidsmuseum en wil er 6 miljoen euro in steken. Projectleider Fokko Spoelstra van het vfonds heeft vertrouwen dat het Vrijheidsmuseum gerealiseerd kan gaan worden. "We zullen nu een strategie moeten gaan ontwikkelen om nationaal draagvlak te krijgen. Wij zullen een nationale lobby moeten gaan starten en zullen voor financiers de markt op moeten gaan. Het is belangrijk dat er nu een degelijk inhoudelijk verhaal ligt, zodat we nu op zoek kunnen gaan naar middelen."