Nieuws

Jagers mogen moeflons afschieten

Jagers mogen moeflons afschieten
Jagers mogen de komende 5 jaar in Gelderland moeflons schieten.
ARNHEM - Jagers mogen de komende 5 jaar in Gelderland moeflons schieten.
De provincie wil voorkomen dat deze diersoort zich verder verspreidt in natuurgebieden. Moeflons zijn schapen met opvallende, gekrulde horens.
Er mogen in 2019 niet meer dan 335 moeflons op en rond de Hoge Veluwe rondlopen. Moeflons zijn in de jaren 20 van de vorige eeuw naar de Veluwe gehaald om de heide te begrazen.

Niet beschermd

De Faunabeheereenheid Gelderland, die voor de provinciale jacht zorgt, heeft vastgesteld dat het aantal moeflons zich snel uitbreidt. Daarom is toestemming voor bejagen gevraagd. De diersoort hoort van oorsprong niet in Nederland thuis en geldt dus als een exoot. Exoten hebben geen beschermde status in de Flora- en Faunawet. 
Moeflons mogen alleen nog op de Hoge Veluwe, bij Deelen en op twee wildbanen op de Veluwe rondlopen. Om het aantal dieren in de hand te houden, mag er tussen 1 juli en 15 maart worden gejaagd. Moeflons die buiten de aangewezen gebieden opduiken, mogen altijd direct worden afgeschoten. De Faunabeheereenheid moet in de gaten houden of iedereen zich aan de regels houdt.