Nieuws

Wateroverlast vraagt om gezamenlijke aanpak

ARNHEM - Het probleem van wateroverlast bij heftige regenbuien is niet alleen maar op te lossen met grotere riolen.
Dat zegt dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel. Aanpassing van riolen zou anders ook in de miljarden gaan lopen. 

De dijkgraaf ziet meer in kleinschalige projecten, zoals in de Arnhemse wijk Coehoorn. Daar is in samenspraak met de buurt een parkje ingericht waar ook water opgevangen kan worden bij extreme regenbuien. Volgens de dijkgraaf zullen die buien door de klimaatsverandering ook steeds vaker voorkomen.
De stad Arnhem vormt een probleemgebied voor het waterschap. Veel water van de Veluwe stroomt naar het dal waar Arnhem in ligt. Dijkgraaf Pieper spreekt van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterschap, gemeente en burgers om de problemen aan te pakken.